Coworking x1
99 zł
miesiąc

1x w tygodniu

1 godzina salki konferencyjnej

Coworking x2
179 zł
miesiąc

2x w tygodniu

2 godziny salki konferencyjnej

Coworking x3
259 zł
miesiąc

3x w tygodniu

3 godziny salki konferencyjnej

Coworking x4
339 zł
miesiąc

4x w tygodniu

4 godziny salki konferencyjnej

Coworking x5
415 zł
miesiąc

Dostęp do biura cały miesiąc

5 godziny salki konferencyjnej

Usługi dodatkowe

Nazwa dodatkowej usługi Cena
Szyld przy bramie wjazdowej 50zł / m-c
Godzina pracy naszego pracownika 20zł
Ksero 10gr / strona
Wydruk czarno-biały [A4] 30gr / strona
Wysyłka faxu 1zł / strona
Skanowanie dokumentów i sysyłka na podany adres e-mail 50gr / strona
Stanowisko pracy /na 1 dzień - 10 godzin/ 100zł
Stanowisko pracy /na pół dnia - 5 godzin/ 80zł
Stanowisko pracy na min. 3 godziny 50zł
Salka konferencyjna do 10 osób - do 2 godzin 50zł
Salka konferencyjna do 10 osób - do 8 godzin 100zł
Wirtualne biuro 99zł
Biuro biznesowe do 3 godzin 50zł
Biuro biznesowe do 10 godzin 100zł