Nasze realizacje

2020

Przebudowa wnętrz Miejsc Obsługi Klienta dla PSG w Gnieźnie

2019

Przebudowa wewnętrznego dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Gnieźnie

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego

Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu nr 1 w Gnieźnie

2018

Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

Remont pomieszczeń znajdujących się na XII piętrze budynku RDOŚ w Poznaniu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie

Wykonanie robót malarskich klatki schodowej i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie

Zamontowanie wewnętrznego kanału wentylacyjnego w zmywalni Przedszkola nr 12 w Gnieźnie

2017

Modernizacja wnętrza Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie

Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Gnieźnie

Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie

Termomodernizacja – Modernizacja budynku Gimnazjum nr 4 w Gnieźnie

Remont auli Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie

2016

Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Poznaniu

Przebudowa parteru Gimnazjum na przedszkole w Gnieźnie

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum w Gnieźnie

2015

Remont pomieszczeń XI piętra siedziby RDOŚ w Poznaniu

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Poznaniu

2014

Remont boiska do koszykówki dla SP nr 3 w Gnieznie

Remont elewacji budynku przedszkola nr 10 w Gnieźnie

Renowacja istniejącej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej w SP nr 12 w Gnieźnie

2013

Modernizacja terenu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Budowa Przystani Marina we Włocławku

Remont elewacji budynku Żłobka Miejskiego w Gnieźnie

2012

Remont auli w Gimnazjum nr 1 w Gnieźnie

Roboty naprawcze uszkodzonej konstrukcji dachu w Skwierzynie