W naszej ofercie mamy do wynajęcia biura w Budynku A oraz w Budynku B

Budynek A:

rzut0pB

Biuro 01 zajęte Biuro 06 wolne
Biuro 02 zajęte Biuro 07 wolne
Biuro 03 zajęte Biuro 08 wolne
Biuro 04 zajęte Biuro 09 zajęte
Biuro 05 zajęte

Budynek A:

Biuro 101 zajęte Biuro 105 zajęte
Biuro 102 zajęte Biuro 106 zajęte
Biuro 103 zajęte Biuro 107 zajęte
Biuro 104 zajęte Biuro 108 zajęte

Budynek A:

Biuro 201 zajęte Biuro 205 zajęte
Biuro 202 zajęte Biuro 206 pom. socjalne
Biuro 203 zajęte Salka konf. nie dotyczy
Biuro 204 zajęte

Budynek B

Biuro 01 zajęte Biuro 05 zajęte
Biuro 02 zajęte Biuro 06 zajęte
Biuro 03 zajęte Biuro 07 Salka konferencyjna
Biuro 04 zajęte

Budynek B

Biuro 101 wolne Biuro 105 wolne
Biuro 102 wolne Biuro 106 zajęte
Biuro 103 zajęte Biuro 107 zajęte
Biuro 104 wolne Biuro 108 wolne